“Tinny House’ler tarım arazilerini yok ediyor”

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Keşan Ziraat Odası tarafından tarım arazilerine Tinny House kurulmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Özcan Kayalı, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ile Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik katıldı.

Ortak basın açıklaması Hüseyin Darcan tarafından gerçekleştirildi.

Açıklama şöyle;

Tarım, insanlık için temel bir ihtiyaç olan gıda üretiminin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, kaçak yapılaşma tarımsal üretimi ve doğal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Son zamanlarda Edirne ilimizde tarım arazilerine izinsiz olarak konulan tinyhouse işgali sorunuyla ilgili konunun tarafı olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve konuya dikkat çekmek amacıyla bu basın açıklamasını yapma gereği duyuyoruz.

İlimiz, Ülkemiz çeltik üretiminde 1. , ayçiçek üretiminde 1. , buğday üretiminde 4. sırada yer alarak, stratejik ürünlerin üretildiği verimli toprakları ile ön plana çıkmaktadır.

TARIM DIŞI KULLANIM İZNİ ALINMADAN VE İMAR PLANI YAPILMADAN TİNNY HOUSE KONULAMAZ

Ancak, son günlerde, İlimizde Tüzel Kişilikler (Kooperatif) kurularak tarım arazileri satın alındığı, bu arazilerde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Tarım Dışı Kullanım İzni” alınmadan ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereği “İmar Planı” yapılmadan kooperatif yönetimleri tarafından tapuda tescili mümkün olmayacak şekilde fiili hisseler oluşturulduğu, kooperatif üyesi olarak hisse satın alınması durumunda her bir hisse içine geçici veya kalıcı yapılar (konteyner, tinyhouse, vb.) konabileceği ve burada konaklanabileceği şeklinde kanuna aykırı bilgiler verilerek hisse satışı yapıldığı, hisselere tekabül eden alanların tel çit, tahta çit, vs. ile bölünerek oluşturulan ve tapuda tescili mümkün olmayan parseller arasına yollar yapılarak, kanalizasyon, su ve elektrik hattı döşenerek imar parseli gibi pazarlandığı, dolayısıyla tarım arazilerinin kullanım bütünlüğünün bozulduğu ve bitkisel üretim dışında kullanılarak tahrip edildiği ve kaçak yapılaşmaya neden olunduğu gözlemlenmektedir.

Tarım alanlarına , en basitinden bir yapı yapılması dahi birçok izni gerektirmekteyken vetarım dışı arazi kullanım izinlerinde,toprak koruma kurulunca hassasiyetle değerlendirme yapılırken,bu şekilde tarım arazilerinin izinsiz olarak tinyhouse adı verilen küçük evlerin kurulması suretiyle işgal edilmesi endişe vericidir. Bu eylemler, hem tarımın sürdürülebilirliğini tehdit etmekte hem de çevresel dengenin bozulmasına yol açmaktadır.Bu şekilde hiçbir izin alınmadan gelecek nesillerimize borcumuz olan tarım topraklarımızın yok olmasına müsaade edilmemelidir.

TARIM ARAZİLERİ KORUNMALI

Bu noktada, tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda toplum olarak daha duyarlı olmalıyız. Edirne ilinde ve diğer bölgelerde yaşanan bu tür izinsiz yapılaşmaların önlenmesi için yerel yönetimlerin, güçlü politikalar geliştirmesi ve etkin denetim mekanizmaları oluşturulması, kamuoyunu bilinçlendirmek ve sorunun çözümü için harekete geçmek amacıyla, tarım arazilerinin izinsiz olarak işgal edilmesine karşı ortak bir mücadele yürütülmesi gerekmektedir.

Ülkemizde tarım arazilerinde yapılaşma konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelikler tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için önemli düzenlemeler içerir. Tarım arazilerindeki yapılaşmanın izinli ve kontrol altında gerçekleşmesini sağlayarak tarımın devamlılığını ve verimliliğini korumayı amaçlar. Ayrıca, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını da gözetir.

Bu kapsamda, ilimizdeki ilgili kurum ve mercilere, Edirne’nin tarım arazilerinin ve turizm bölgelerinin korunmasına yönelik olarak, tinyhouse ve kaçak yapılara izin verilmeme konusunda yaptıkları çalışmaları nedeni ile desteğimizi belirtir, kamuoyu adına teşekkür ederiz. Bu doğrultuda, tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi ve tarım alanlarının korunması için gerekli adımların atılması, hem bugünkü hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir